Grup Sağlık Sigortası

İŞVERENİN YAPTIRDIĞI SAĞLIK SİGORTASI

Günümüzde pek çok işletme, çalışanlar için sağlık sigortası yaptırmaktadır. Daha çok kurumsal firmaların tercih ettiği grup sağlık sigortaları artık daha küçük çaplı işletmeler tarafından da tercih edilmektedir.

Teklifinizi Hemen Alın

Sigorta teklifinizi size sunabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.

Grup Sağlık Sigortasının Avantajları

Günümüzde pek çok işletme, çalışanlar için sağlık sigortası yaptırmaktadır. Daha çok kurumsal firmaların tercih ettiği grup sağlık sigortaları artık daha küçük çaplı işletmeler tarafından da tercih edilmektedir.

Yapılan sigorta çalışanlar için de birçok avantaj sağlar. Fakat şirketlerin yaptığı özel sağlık sigortası kapsamını işveren belirlediği için çalışan hakları ve kişiye düşen maliyetin olup olmadığı iyice öğrenilmelidir.

Bulunulan iş yerinde herkesi içine alan tek bir sağlık poliçesinin var olduğunu ifade eder. Bu sigorta türüne grup sağlık sigortası veya iş yeri özel sağlık sigortası denir. Her bir çalışan için ayrı ayrı sağlık hizmeti sunulur. Çalışanlar hastaneye gittiklerinde, işverenleri tarafından belirlenen limit ve katılım payı oranına bağlı kalarak tedavi olabilirler.

Bireysel sağlık sigortası, grup sağlık sigortalarına göre daha maliyetlidir. İş yerinde çalışan sayısı ile grup sağlık sigortası primi orantılıdır. Yani iş yerinde çalışan kişi sayısının fazla olması, ödenecek primden indirim yapılmasını sağlar ayrıca iş yeriniz, grup sağlık sigortası yaptırarak vergi indiriminden de faydalanır.

Çalışanlar için grup sağlık sigortası kapsamı işveren tarafından belirlenir. Grup sağlık sigortaları yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlı olarak çalışanlara sunulmaktadır. İşvereninizin tercihe göre grup sağlık sigortası kapsamında doğum teminatı da sunulmaktadır.
Genel olarak grup sağlık sigortalarının bireysel sağlık sigortalarından farkı yoktur. Farkı oluşturan durum, işvereninizin belirlediği teminat, limit ve katılım payı oranı ile seçtiği hastane ağı listesidir ayrıca gruba yönelik bir sağlık sigortası türü olduğundan, poliçeye dahil olan kişiler tarafından teminatlarda ve belirlenen limitlerde kişiselleştirme yapılamaz.
Grup sağlık sigortası poliçesini mutlaka inceleyin. Poliçenize eklenmiş teminatları, belirlenmiş limit ve katılım payı oranına da dikkat edin. Bu noktada grup sağlık sigortanızın kapsamı, belirlenen limiti ve katılım payı oranı size uymuyorsa kendiniz ve aileniz için bireysel sağlık sigortası yaptırmayı düşünebilirsiniz. Hem grup sağlık sigortası hem de bireysel sağlık sigortası sahibi olarak çift fayda sağlamak, günümüz koşullarında lüks değil ihtiyaçtır.

Evet, SGK desteği ile tamamlayıcı sağlık sigortası en çok talep gören sigorta türüdür.SGK’nın özel hastanelerde kullanılması durumunda; hastanede fark ücretlerini karşılayan tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı birçok özel hastanenin kapılarını açmıştır. Özel sağlık sigortalarına göre çok daha düşük primli olan tamamlayıcı sağlık sigortası ile geniş kapsamlı sağlık hizmeti alınabilmektedir.
İş yerinin yaptığı özel sağlık sigortası gibi tamamlayıcı sağlık sigortalarında da gruba yönelik poliçe düzenlenebilmektedir. Grup tamamlayıcı sağlık sigortası çalışanların, anlaşmalı hastane ağından faydalanması halinde, sigortalı katılım payı dışında (devlete ödemek zorunda olduğumuz 15 TL), hastaneye herhangi bir fark ödemeden hizmet almasına imkan sağlamaktadır.
Grup tamamlayıcı sağlık sigortası olan çalışanlar, fark ödemeden muayene, tahlil ve tetkiklerden faydalanırken; aynı zamanda yatış ve ameliyatları da poliçe şartlarınca %100 karşılanır ayrıca grup tamamlayıcı sağlık sigortasına çalışanların aile üyeleri de dahil edilebilmektedir.Grup tamamlayıcı sağlık sigortasının yapılabilmesi için tek koşul ise SGK aktifliğinin olmasıdır.
Sonuç olarak işvereninizin, grup olarak özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası seçmesi alacağınız sağlık hizmetini değiştirmez çünkü çalışanlar için grup sağlık sigortası kapsamı ve limiti iş vereniniz tarafından belirlenecektir. Burada size düşen görev, grup sağlık sigortanızın içeriğini detaylı bir şekilde incelemenizdir. Eğer siz ve aileniz için yeterli teminatlara sahip olmayan grup sağlık poliçeniz varsa bireysel sağlık sigortası hakkında bize ulaşabilirsiniz.

Karantina Sigorta
Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Müşteri Hizmetleri

232 224 28 10

info@karantinasigorta.com.tr