Var Olan Hastalıklarımız İçin Sağlık Sigortası Yapılır mı?

Sektörde bir örneği daha olmayan, mevcut hastalıkları da teminat altına alan ve 80 yaşına kadar sigortalılara teminat sağlayan ürün hizmete sunuldu.

“Sağlığınız Bizde” tamamlayıcı sağlık sigortası ürününün hastane ağına Medical Park İzmir Hastanesi de dahil oldu. Bugüne kadar sağlık sigortası yaptırmak isteyen ancak yaş ve mevcut hastalık sebebiyle poliçe sahibi olamayan kişilerin taleplerini göz önünde bulundurularak yapılandırılan bu ürün; yaş sınırını 80’e çıkarması ve önceden var olan hastalıkları kapsamasıyla fark oluşturdu.

Sağlığınız Bizde sağlık sigortasını kimler satın alabilir?
SGK’lı olan ve 80 yaşın üzerinde olmayan herkes poliçe yaptırabilir.

Hastaneye gittiğimde bir ücret ödeyecek miyim?
Poliçe Özel Şartlarına istinaden, poliçe kapsamında olan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 15 TL dışında bir ödeme alınmaz.

Şu an çalışıyorum, emekli olduğumda poliçe bitecek mi?
Hayır. Çalışan ya da emekli ayrımı olmaksızın SGK’lı olan ve 80 yaşın üzerinde olmayan herkes bu poliçeyi satın alabilir ve poliçe vadesi boyunca poliçe teminatlarından yararlanabilir.

Geçmişten gelen hastalıklarım ile ilgili tedavi masraflarım da ödenir mi?
Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı içerisindedir. Mevcut hastalıklarınızı beyan ederek, ek sürprim ile mevcut şikayetleriniz teminata dahil edilir.

Yatarak + Ayakta Tedavi Teminatlarımız

 • Cerrahi ve Dahili Yatışlar
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük Müdahale Giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda,yemek ve bir adet refakatçi giderleri
 • Doktor Muayene (yılda 8 adet)
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi Giderleri