Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda Bir İlk: Tüp Bebek Teminatı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında, sigortalılarımızın, tüp bebek ile ilgili giderlerini de karşılıyoruz. İsteğe bağlı olarak poliçesine doğum teminatı ekleyen sigortalılarımıza, bu teminatı bekleme süresi olmadan kullanma imkanı veriyoruz. Bu teminat, SGK’nın tüp bebek tedavisi ödeme şartları doğrultusunda, 1 yıllık poliçe süresi boyunca geçerlidir ve ek prim ödenmesi koşuluyla poliçeye dahil edilebilecektir.

Tüp bebek teminatı alabilmeniz için devlet hastanesinden normal yollarla gebe kalamadığınıza dair sağlık kurulu raporunu beyan etmeniz gerekir. Raporunuz sigorta şirketi tarafından uygun görülürse tamamlayıcı sağlık sigortanıza ek prim ödeyerek tüp bebek teminatı alabilirsiniz.

SGK’nın tüp bebek tedavisi ödeme şartları doğrultusunda, tamamlayıcı sağlık sigortası tüp bebek teminatını sadece Medicalpark İzmir Hastanesinde kullanabilirsiniz. Yılda bir defa tüp bebek tedavisi görmeniz şartı ile tüm masraflarınız sigorta şirketi tarafından %100 karşılanır.

Ancak SGK kuralları dahilinde ödenmeyen yardımcı üreme yöntemi tedavileri, bu poliçenin kapsamı dışındadır.

ANLAŞMALI KURUM ANLAŞMALI KURUM
TEMİNATLİMİTÖDEME (%) TEMİNATLİMİTÖDEME (%)
Yatarak TedaviYıllık Limitsiz100 Ayakta TedaviYıllık 9 Adet Limitli100
Hastane Medikal YatışYıllık Limitsiz100 Doktor MuayeneYıllık 9 Adet Limitli100
Hastane Cerrahi YatışYıllık Limitsiz100 TahlilYıllık Limitsiz100
Ameliyat MalzemeYıllık Limitsiz100 RöntgenYıllık Limitsiz100
Yoğun BakımYıllık Limitsiz100 Tüp BebekYıllık 1 Adet Limitli100
KemoterapiYıllık Limitsiz100 Fizik TedaviYıllık 30seans Limitli100
RadyoterapiYıllık Limitsiz100 Doğum Yıllık Limitsiz100
DiyalizYıllık Limitsiz100 Normal Doğum Yıllık Limitsiz100
AnjiyografiYıllık Limitsiz100 Epidural Normal Doğum Yıllık Limitsiz100
Küçük Cerrahi MüdahaleYıllık Limitsiz100 Sezaryen Doğum Yıllık Limitsiz100