Tamamlayıcı Sağlık Sigortalı Sayısı 1.000.000’u Aştı

Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde  yaygın olarak uygulanan Tamamlayıcı sağlık sigortası ülkemizde de 2012 yılından beri yürürlükte.

İlk  Medical Park Sağlık Grubu ile Mapfre sigortanın başlattığı uygulamada ürünü düzenleyen sigorta  şirketi ve Hastane ağı hızla çoğaldı. Geçen 7 yıllık dönemde sigortalı sayısı 1.000.000’ u aştı.

SGK’lı kişiler daha düşük sağlık primi ödeyerek özel hastanelerin tüm hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası, özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaştığı günümüzde hastanelerde sıra beklemeden ve kaliteli hizmet almak isteyen vatandaşlar için kurtarıcı nitelikte bir sigortaya dönüştü.

Kullanımın artmasıyla birlikte birlikte ürün çeşitliliği ve teminat kapsamlarıda arttı.

Tamamlayıcı sağlık sigortasını 0-60 yaş arasında olan Türkiye’de  ikamet eden tüm SGK’lı vatandaşlar (Yabancı uyruklular dahil ) yaptırabilir.

 Yeni doğan bebekler 15. Gününden itibaren tek başına  Tamamlayıcı sağlık sigorta kapsamına alınabilir.

 • Çocuk tamamlayıcı sağlık sigortasının seçtiğiniz paketlere göre limitsiz yatarak tedavi ve yıllık 10 Kere Ayakta Tedavi Kullanım hakkı vardır.
 • Anlaşmalı Özel Hastanelerde; Doktor Muayeneleri, Laboratuvar Hizmetleri, Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri, İleri Tanı Yöntemleri, sadece 15 TL katkı ücreti ödeyerek tedavi olabilirsiniz.

 

 • Bebek sahibi olmayı planlayan aileler poliçelerine Doğum teminatı ekleyerek normal doğum ve sezeryan işlemlerine ait doktor ve hastane gideleri ile hamilelik döneminde gereklilik halinde aminosentez, tıbbi gereklilik halinde kürtaj, doğum ve sezeryan komplikasyonlarına bağlı yatışlar, hamileliği ilgilendiren her türlü kontrol muayene ve rutin tetkiklerini limitler dahilinde karşılayabilirler.
 • Yatarak ve Ayakta tedavi teminatlarımız, poliçemizin özel ve genel şartlar çerçevesinde %100 olarak ödenir. Ayakta tedavilerin yılda 10 kez kullanım hakkı bulunmaktadır.
 • Tercih edilirse sadece yatarak tedavi teminatı satın alınabilir.
 • Yatarak tedavi hizmetleri limitsiz olup, ameliyat, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz günübirlik tedavi, suni uzuv, tıbbi malzeme, evde bakım, acil ulaşım limitler dahilinde karşılanır.
 • Aile bireylerinden birisine daha sigorta yaptırıldığında %7,5 kadar aile indirimi ve ayrıca ikamet iline bağlı indirimler bulunmaktadır.
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda devlet desteği bulunmaktadır. Toplam sağlık sigorta tutarından en az %15 en fazla %35 vergi iadesi uygulanmaktadır.. Şirket sahipleri ise personeline yaptırdıkları tamamlayıcı sağlık sigortasının tamamını vergi gideri olarak kullanabilirler.

Günümüzde özellikle kuruluşlar, hem çalışanları için hem de onların eş ve çocuklarını da kapsayacak şekilde grup sağlık sigortası yaptırmaktadır. Büyük küçük çok sayıda şirket, çalışanlarına grup sağlık sigortası yaparken, onların şirkete bağlılıklarını ve motivasyonlarını yükseltmeyi, bir yandan da işteki verimliliklerini arttırmayı hedeflemektedir.

Bir çalışanın kendisi ve ailesi için grup sağlık sigortası yapılması, onların zamanında ve en iyi şekilde tedavi olacakları anlamına gelir. Bu da çalışan açısından uzun süreli ve maddi sıkıntılı bir dönemi zarar görmeden atlatmak demektir. İşveren açısından çalışanın hızlı iyileşmesi ise daha az iş gücü kaybı, yani işte daha az aksama anlamı taşıyacaktır. En az 5 kişi çalışanı olan şirketler, personeline  grup  poliçesi yaptırabilirler.. Bu özel sağlık sigortası planları bireysel sağlık sigortası planlarına göre daha ekonomik olduğu gibi kullanım kolaylığı da sağlıyor.

Grup sağlık sigortası yaptırmanın avantajları

Grup sağlık sigortası yaptırmanın çalışanlar açısından da işveren açısından büyük avantajları bulunuyor.

 • Çalışanlar arasında, böyle bir kuruluşta çalışmanın memnuniyeti artıyor.
 • Buna bağlı olarak çalışanların motivasyonu artıyor.
 • Yine buna bağlı olarak çalışanların kuruluşa bağlılıkları artıyor.
 • Bu da beraberinde çalışanların verimliliğini yükseltiyor.
 • Sağlık hizmetlerinin hızlı ve kaliteli olması ile gereksiz zaman kayıplarının önünde geçiliyor.
 • Sağlık sorunu yaşayan çalışanın daha hızlı işbaşı yapması sağlanıyor.
 • Kuruluş açısından ödenen primler vergiden düşülebiliyor.
 • Tek tek sağlık sigorta poliçesi almanın maliyeti yanında grup sağlık sigortası primleri çok daha hesaplı olabiliyor.
 • Yine aynı nedenle çok daha uygun teminat ve limitlerle yatarak veya ayakta tedavi hizmetleri alınabiliyor.