Sgk’lı Olup Özel Hastanede Fark Ücreti Ödemeye Son Dedik

Ülkemizde Yaşam şartları açısından bakıldığında her yaştan ve ekonomik sınıftan insan ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabiliyor.Görülme sıklığı hızla artan kronik hastalıklar, dünyada ölümlerin ve sakatlıkların en önemli sebeplerindendir. 2017 yılında dünya çapında meydana gelen 57 milyon ölümden 36 milyonu yani yaklaşık üçte ikisi; kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, diyabet ve kronik akciğer hastalıklarını içeren bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanmıştır. Kronik hastalıklar “tam olarak tedavi edilemeyen ve iyileşme göstermeyen uzamış durumlar” olarak tanımlanmaktadır. Kronik hastalıklar dünyada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hızla artmakta, var olan sağlık hizmetlerini zorlamakta ve sağlığa ayrılan bütçenin büyük bölümünü kapsamaktadır. Kronik hastalıkların risk faktörleri ile mücadele, ulusal politikalar ve uzun vadeli stratejiler geliştirilerek başarıya ulaşabilmektedir.

Son yıllarda devletin sağlık alanında yaptığı atılımlar ile hizmet kalitesi artmış olsa da özel hastaneler hayatımızın vazgeçilmezleri arasında.Bu nedenle Özel Sağlık Sigortası lüks olmanın ötesinde aslında bir ihtiyaç. Ancak primler açısından bakıldığında Özel Sağlık Sigortaları hala bütçeyi zorlayabilecek fiyatlara ulaşabiliyor.Bu noktada çözümün adı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası. Alınan hizmetler ile kıyaslandığında primler oldukça makul.

Sistem aslında çok basit bir mantık üzerinden işliyor. Hizmet alacağınız özel hastanenin hem SGK hemde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırdığınız şirket ile anlaşmalı olması ve hekiminizin de SGK anlaşmasının olması yeterli. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına sahip olmak isteyenlere sigorta şirketleri iki ana teminat paketi sunuyorlar. Yatarak Tedavi Teminatları ve Yatarak+Ayakta tedavi teminatları.Doktor muayene, görüntüleme, fizik tedavi ve laboratuvar gibi hizmetlerden yararlanmak isteyenler Yatarak ayakta tedavi teminatını içeren paketi tercih etmeli.

Tüm şirketlerde ayakta tedavi teminatı adet limitli.8 ile 10 adet arasında değişiyor. 

TAMAMLAYICI GRUP SAĞLIK SİGORTASI

Günümüzde özellikle kuruluşlar, hem çalışanları için hem de onların eş ve çocuklarını da kapsayacak şekilde grup sağlık sigortası yaptırmaktadır. Büyük küçük çok sayıda şirket, çalışanlarına grup sağlık sigortası yaparken, onların şirkete bağlılıklarını ve motivasyonlarını yükseltmeyi, bir yandan da işteki verimliliklerini arttırmayı hedeflemektedir.

Bir çalışanın kendisi ve ailesi için grup sağlık sigortası yapılması, onların zamanında ve en iyi şekilde tedavi olacakları anlamına gelir. Bu da çalışan açısından uzun süreli ve maddi sıkıntılı bir dönemi zarar görmeden atlatmak demektir. İşveren açısından çalışanın hızlı iyileşmesi ise daha az iş gücü kaybı, yani işte daha az aksama anlamı taşıyacaktır. En az 5 kişi çalışanı olan şirketler, personeline karma grup poliçesi sağlık poliçesi yaptırabilirler.. Bu özel sağlık sigortası planları bireysel sağlık sigortası planlarına göre daha ekonomik olduğu gibi kullanım kolaylığıda sağlıyor.

Grup sağlık sigortası yaptırmanın avantajları

Grup sağlık sigortası yaptırmanın çalışanlar açısından da işveren açısından büyük avantajları bulunuyor.

  • Çalışanlar arasında, böyle bir kuruluşta çalışmanın memnuniyeti artıyor.
  • Buna bağlı olarak çalışanların motivasyonu artıyor.
  • Yine buna bağlı olarak çalışanların kuruluşa bağlılıkları artıyor.
  • Bu da beraberinde çalışanların verimliliğini yükseltiyor.
  • Sağlık hizmetlerinin hızlı ve kaliteli olması ile gereksiz zaman kayıplarının önünde geçiliyor.
  • Sağlık sorunu yaşayan çalışanın daha hızlı işbaşı yapması sağlanıyor.
  • Kuruluş açısından ödenen primler vergiden düşülebiliyor.
  • Tek tek sağlık sigorta poliçesi almanın maliyeti yanında grup sağlık sigortası primleri çok daha hesaplı olabiliyor.
  • Yine aynı nedenle çok daha uygun teminat ve limitlerle yatarak veya ayakta tedavi hizmetleri alınabiliyor.