• 18/1 Sk. Güzelyalı, İzmir
 • 0232 224 28 10

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için talep gönderin...
Adınız Soyadınız *
E-posta *
Cep Telefonu *
Sigorta Şirketi *
Sigorta Türü *

Sağlık Sigortası Seçerken Göz Önünde Bulundurmanız Gerekenler

 • Ailenizde kimlerin sigortalanacağı ve kişi sayısı
 • Sağlık planı tipi – Sadece yatarak veya “ayakta + yatarak” planlar
 • Teminatların limiti
 • Muafiyet ve bekleme süreleri
 • Hastane ağı
 • Özel şartlar – özellikle satın almadan önce özel şart dokümanına bir göz atarak, aklınıza takılan kısmı kesinlikle sigortacınıza sorun.

Yatarak tedavi teminatları nelerdir?

Yatarak tedavi teminatları şartlara bağlı olarak sınırsız ve %100 olarak karşılanır;

 • Cerrahi ve dahili yatışlar
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Koroner anjiyografi
 • Küçük müdahale giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi gideri

Ayakta tedavi teminatları nelerdir?

Ayakta tedavi teminatları, yılda 8-10 vaka ile sınırlı olup, %100 olarak karşılar;

 • Doktor muayene
 • Laboratuvar hizmetleri
 • Fizik tedavi giderleri
 • İleri tanı yöntemleri
 • Görüntüleme ve tanı yöntemleri

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası doğum teminatı sunar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında, yatarak ve ayakta tedavi teminatı almak şartı ile 18 yaş ve üzerindeki kadın sigortalılar doğum teminatı alabilir. Normal doğum, sezaryen doğum, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler poliçede belirtilen doğum teminatı limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hamilelik ile ilgili; periyodik doktor muayeneleri, gebelik öncesi TORCH tetkiki ve gebelik sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler, ayakta tedavi limitinize ek 10 adet gebelik rutin kontrolleri ile sınırlıdır.

Doğum teminatı poliçeye eklenirken ön koşul sigortalının gebe olmamasıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı alındıktan sonra sigortalıya 6 ay boyunca bekleme süresi uygulanacaktır. Yani 6 boyunca sigortalı gebe kalmamalıdır. Doğum teminatı kapsamındaki tüm giderler bu teminatın bir önceki yıl da seçilmesi kaydıyla geçerli olup, teminata ilişkin giderler, seçildiği ilk yıl kapsam dışındadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Özel Sağlık Sigortası arasındaki fark nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK’lılar için aynı kalitedeki sağlık hizmetinden Özel Sağlık Sigortası primlerine kıyasla çok daha düşük primlerle yararlanma fırsatı sunar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olmak için SGK’lı olmak bir ön koşuldur. SGK’lı olmayan kişiler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olamazlar. Özel Sağlık Sigortasına ise 0-60 yaş arasındaki herkes SGK’lı olup olmamasına bakılmaksızın sahip olabilir. Her iki ürün de tercih edilen poliçede belirtildiği şekilde yatarak ve ayakta tedavi teminatları sunmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası prim hesaplaması nasıl yapılır?

Prim hesaplamanız ana hatlarıyla yaşınız, cinsiyetiniz ve yaşadığınız ile göre yapılır. SGK mensubu çalışan olmanız veya eş/çocuk sahibi olmanız da prim miktarınızı etkileyen diğer faktörlerdir. Sigortanıza ait nihai prim miktarına ancak TC kimlik numaranız ile ulaşılabilir

Ömür boyu yenileme garantisi nedir?

59 yaşın altında ve kesintisiz 3 yıldır sigorta şirketinden sigortalıysanız sağlık durumunuz değerlendirildikten sonra, ömür boyu yenileme garantisine hak kazanırsınız.

Seyahat Poliçesi Formu