• 18/1 Sk. Güzelyalı, İzmir
 • 0232 224 28 10

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası

Emtia Nakliyat Sigortaları

Emtianın (malların) bir yerden başka bir yere hava, kara, deniz ve demiryolu ile taşınması esnasında uğrayabileceği hasarlara karşı güvence sunuyoruz.


Nakliyat Sigortası Genel Şartları için tıklayın. 

Kıymet Nakliyat Sigortası

Kıymet Nakliyat sigortası poliçelerinde yazılı genel şartlarla, her türlü nakliyat risklerinin yanı sıra, silahlı gasp ve soygun dolayısıyla uğranabilecek zararlara karşı da güvence verilmektedir.


Nakliyat Sigortası Genel Şartları için tıklayın.  

Yat Sigortası

Allianz Sigorta'nın ürünlerini çeşitlendirme yoluyla, değişik ve özel güvence ihtiyaçlarını karşılama prensibiyle, yat sahiplerine yönelik oluşturduğu bir ürün olan Yat Sigortası, İngiliz Sigorta Sektörü'nce geliştirilen ve dünya çapında uygulanan "Institute Yacht Clauses" doğrultusunda hazırlanmış geniş kapsamlı bir sigorta hizmetidir. Allianz Sigorta Yat Sigortası'yla sigortalanan yat, gerek denizde gerekse karada deniz kazalarından kötü niyetli hareketlere, yangından hırsızlığa kadar çok geniş bir güvence şemsiyesi altındadır.

 

Ayrıca sigortalı yatların üçüncü şahıslara karşı oluşacak sorumlulukları da Yat Sigortaları ile teminat altına alınabilmektedir. Ayrıca sigorta konusu olan yat denizde olduğu gibi karada da (çekek mahalinde) aşağıda belirtilen rizikolar açısından güvence altındadır:

 

Allianz Sigorta Yat Poliçesi Güvence Kapsamımız

 

Poliçe Teminatlarımız

 • Deniz, göl veya seyre elverişli diğer suların riskleri,
 • Yangın,
 • Hırsızlık,
 • Korsanlık,
 • Teminat altındaki bir riskle ilgili kurtarma masrafları
 • Başka bir tekne, kara aracı, liman veya rıhtım tesisleri ile çatışma veya çarpışma
 • Sigortalının gereken özeni göstermesine rağmen meydana gelen
  • İnfilak,
  • Kumanya, gemi gereçleri, makineler veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yer değiştirmesi esnasında olabilecek kazalar
 

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlarımız

 • Üçüncü şahıs sorumlulukları
 • Sigortalı ile beraberce hareket ederek herhangi bir hasardaki üçüncü şahıs sorumluluğunun tespit edilmesindeki hukuki masraflar
 • Sigortalının talebine bağlı olarak savaş, terörizm ve grev riskleri.

Yat Sigortası Genel Şartları için tıklayın.  
Seyahat Poliçesi Formu