• 18/1 Sk. Güzelyalı, İzmir
 • 0232 224 28 10

Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşyerinizde çalışanların karşılaşabilecekleri iş kazaları, işveren olarak sizin sorumluluk alanınıza girebilir. Bu tür riskler karşısında, Allianz Sigorta siz işverenlere, yükümlü olduğunuz maddi sorumlulukları güvence altına alan bir sigorta hizmeti sunuyor.

 

Allianz Sigorta İşveren Mali Sorumluluk Poliçesi Güvence Kapsamımız

 

Poliçe Teminatlarımız

 • İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat talepleri
 • Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat talepleri
 • Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğünüz doğan tazminatlar, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri
 

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlar

 
 • İşçilerin, işyerine işverence sağlanan servis araçlarıyla getirilip götürülmesi esnasında meydana gelebilecek kazalar neticesinde oluşacak tazminat talepleri,
 • İşçilerin, işveren tarafından görevle başka bir yere gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,
 • Ülkemiz sınırları dışında meydana gelen iş kazaları nedeniyle oluşacak tazm
 • inat talepleri,
 • Meslek hastalıkları nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,
 • Manevi tazminat talepleri.

 

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası 

 

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışan personelinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle karşılaşacakları tazminat taleplerini, Allianz Sigorta "Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası" poliçesiyle teminat altına alıyor.
 

 

Bu poliçeyle,

 • Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması,
 • Üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat talepleri, poliçede belirlenen limitler dâhilinde Allianz Sigorta tarafından karşılanacaktır.

 

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk sigortası ile ürettiğiniz ve/veya satmış olduğunuz ürün veya hizmetlerin kusurundan kaynaklanan riskler nedeniyle firmanızdan talep edilen 3. şahısların zararları karşılanmaktadır. Kusursuz ürün veya hizmet günümüz teknolojisinde olanaksızdır. Böylelikle dünyada çok yaygın olan ve kanunlarla desteklenen bu poliçe, firmanızdan talep edilecek yüksek tazminat taleplerini ödemekle kalmayıp müşteri ve toplum menfaatlerine karşı duyarlılığın simgesidir.
 

 

Örneğin;

 • Otomotiv sanayine tedarikçi olarak hizmet vermektesiniz, ürettiğiniz malı ana sanayi firmasına satıyorsunuz ve ilgili firma sizin ürünlerinizi kullanarak hususi /ticari araç üretiyor. Bu aracın ürününüzün kusurundan dolayı kaza yaptığını ve 3. şahıslara zarar verdiğini varsayarsak, işte bu noktada sizin firmanıza gelebilecek tazminat taleplerini karşılayan Ürün Sorumluluk sigortasıdır.
 • Yurtdışından ithal ederek Türkiye’de distribütör olarak sattığınız ürünlerin kusurundan dolayı 3. şahıs zararları/tazminat talepleri bu poliçeyle teminat kapsamında.
 

Temel Ek Teminatlar;

Ürün Garanti: Fonksiyonunu icra etmekte başarısız olan herhangi bir ürünün (veya bir kısmının) imhası, onarılması veya değiştirilmesi için yapılacak masrafları içermektedir. Genel anlamda bu ek teminatla ürettiğiniz veya sattığınız ürünlerin garanti süresi içinde kendisinden beklenen işlevi göstermediği durumlarda ürünün kendisini veya kusurlu parçasını teminat kapsamına almaktadır.

 

Ürün Geri Çağırma: Üreticinin kusurlu ürünü piyasadan çekmek için yapacağı masrafları (ürünün kendisi hariç olmak üzere duyuru, ürünün toplanma, depolama vb.) teminat altına almaktadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Poliçede belirtilen mesleki faaliyetlerinizi yerine getirirken yapmış olduğunuz hatalı işten dolayı size yöneltilen tazminat talepleri karşılanmaktadır. Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerdeki gerek hukuksal gerekse toplum bilinci uygulamaları sonucunda Mesleki sorumluluk sigortasının önemi günden güne artmakta ve zorunlu bir hal almaktadır.

 

Örneğin;

Gelişen ülkemizin önemli bir yapı taşı olan İnşaat sektöründeki firmalarımız, gerek yurt içi gerekse yurtdışında çok önemli projelere imza atmaktadırlar. Dünyada ses getiren bu projelerde yapılan Mesleki faaliyetler (mühendislik, mimarlık, denetleme, proje yönetimi vb.) neticesinde üçüncü şahıslara gelebilecek zararlar neticesinde karşılaşabilinecek olan tazminat taleplerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası’ndan karşılanmasıyla şirketinizin marka değerini korumakla kalmayıp toplumsal sorumluluk bilinci de göstermiş olacaksınız.

 

Adalet ve hakkı korumayı amaçlayan Avukatlık mesleğini icra eden kişilerin geçekleştirdikleri hatalı faaliyetlerden dolayı üçüncü şahıslara gelebilecek zararlar neticesinde karşılaşabilecekleri tazminat taleplerini bu sigortadan karşılayabileceklerdir.

 

Tamirhane Sorumluluk Sigortası

Tamirhaneler, sürekli olarak milyarlarca lira değerindeki araçların çeşitli nedenlerle tamir ve bakım için bulundukları mekânlardır. Tamirhanelerinize emanet edilen araçların, işletmenizin çalışmaları sırasında uğrayabilecekleri maddi zararlar, işletme sahibinin sorumluluğundadır. 

Ayrıca bu ürün ile Otopark, Garaj ve tamirhanelerinizi güvence altına alabilir. İşletmenizde meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alabilirsiniz.

 

Allianz Sigorta , tamirhane işletmecilerini yükümlülük altına sokabilecek bu tür olaylara karşı, Tamirhane Sorumluluk Sigortası ile büyük bir güvence sunuyor.

 

Bu sigortayla;

 • Tamirhaneye bırakılan araçların maruz kalacakları maddi zararlar,
 • Tamirhaneye bırakılan araçların çarpma, çarpışması sonucu oluşabilecek maddi zararlar,
 • Tamir için bırakılan araçların 10 km.'lik yol denemesi sırasında uğrayacakları kazalar sonucu meydana gelebilecek maddi zararlar, yasal sorumluluğun gerektirdiği çerçevede ve poliçede yazılı limitler dahilinde Allianz Sigorta tarafından karşılanacaktır.

Lokanta Sorumluluk Sigortası

Lokantalarda meydana gelebilecek kimi kazalar ve istenmeyen sonuçlar işletme sahiplerini yasal tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya bırakabilir.

 

Allianz Sigorta , Lokanta Sorumluluk Sigortası ile lokanta sahiplerine, karşılaşabilecekleri tazminat taleplerine karşı güvence sağlıyor. Lokanta Sorumluluk Sigortası yaptıran bir lokantada, yangın, duman, infilak nedeniyle lokantada bulunan müşterilerin maruz kalabilecekleri bedeni zararları, imalatı lokantada yapılan yiyecekler ve içecekler nedeniyle meydana gelebilecek gıda zehirlenmesinden kaynaklanan bedeni zararları, yasal sorumluluğun gerektirdiği çerçevede ve yükümlülük çerçevesinde ve poliçede yazılı limitler dâhilinde Allianz Sigorta karşılar.

 

Lift Sorumluluk Sigortası

Tamir ve bakım servislerinde, gerekli işlemlerin yapılması için lift ile kaldırılan araçların, kendi uğrayacakları veya başka araçlara verebileceği zararlar bu gibi servisleri sorumluluk ve tazminat yükümlülüğü altına sokabilir.

 

Allianz Sigorta'nın Lift Sorumluluk Sigortası, tamir ve bakım servisi işletmecilerini karşı karşıya kalabilecekleri bu tür taleplere karşı güvence altına alır.

 

Tamir ya da bakım amacıyla servise bırakılan araçların lift ile kaldırılması sırasında hasara uğramasından doğan zararları veya bu araçların başka araçlara vereceği zararları Allianz Sigorta 'nın Lift Sorumluluk Sigortası yasal sorumluluk ve yükümlülük çerçevesinde ve bu poliçede yazılı limitler dâhilinde karşılar.

 

Okul Sorumluluk Sigortası

Eğitim ve öğretim hizmetlerine önemli katkılar sağlayan özel okullar, kreşler ve anaokullarını işletenlere, çeşitli ve ciddi sorumluluklar yüklemektedir.

 

Allianz Sigorta , okulunuz öğrencilerinin karşılaşabilecekleri çeşitli kazalar nedeniyle, okul işletmecilerine yüklenebilecek sorumlulukları, Okul Sorumluluk Sigortası uygulamasıyla güvence altına alan yararlı bir hizmet sunuyor.

 

Okul Sorumluluk Sigortası ile özel okul, anaokulu ve kreş işletmecilerinin,

 • Yangın, duman ve infilak sonucu öğrencilerin canlarına gelebilecek zararlar,
 • Servisi işletmenizde yapılan yiyecek ve içecekler nedeniyle meydana gelebilecek gıda zehirlenmelerinden kaynaklanan bedeni zararlar,
 • Oyun ve spor etkinlikleri sırasında meydana gelebilecek bedeni zararlar,
 • Gezi ve seyahatler sırasında öğrencilerin uğrayabileceği kazalardan doğacak bedeni zararlar,
 • İşletmenize ait veya kira sözleşmesiyle bağlı servis araçlarının, öğrencileri evlerine getirip götürmeleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, meydana gelebilecek bedeni zararlar nedeniyle yasal sorumluluklarından kaynaklanan Okul Servis Araçları Zorunlu Bireysel Kaza Sigortası limitleri üstündeki yükümlülükleri, poliçede yazılı limitler içerisinde Allianz Sigorta güvencesi altındadır.

Asansör Kazalarında Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası

İş hanlarında veya apartmanlarda bulunan asansörlerde meydana gelecek kazalar, bu gibi yerlerin sahipleri, kiralayan veya sorumlu yöneticileri için yükümlülüklere neden olabilir.

 

Allianz Sigorta , Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk Sigortası ile bu sorumluluktan doğacak maddi zararların karşılanmasını teminat altına alıyor.

 

Daimi sözleşmeyle bakıma tabi tutulan asansörlerde meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri, belirlenecek limitler içinde Allianz Sigorta tarafından karşılanacaktır.

 

Bu nedenlerle açılacak davalarla ilgili mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri de Allianz Sigorta'nın güvencesi altındadır.

 

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlar içinde teminat altına alır.

 

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar Tüp Gaz Sorumluluk Sigortası limitleri dâhilinde sigortacı tarafından tazmin edilir.


Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları için tıklayın.  

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alır.

 

Likit petrol gazı depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'na ek olarak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı da yaptırmak zorundadırlar.


Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları için tıklayın.  

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Dünyada oldukça yaygın olan ülkemizde de hızla gelişen sorumluluk sigortaları, sigortalıların üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle karşılamaları gerekebilecek tazminatları teminat altına alan sigortalar olarak tanımlanmaktadır. Sorumluluk Sigortalarının en yaygın uygulandığı alanlar ise mesleki sorumlulukları kapsayan ürünlerdir.

 

Likit petrol gazı depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'na ek olarak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı da yaptırmak zorundadırlar.

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, hekimlerin mesleki faaliyetlerini gerçekleştirirken meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca oluşacak maddi/manevi tazminat taleplerini, bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerini ve hekim sorumluluğunda çalışanların (hemşire, sağlık memuru) kusurundan kaynaklanan tazminat taleplerini kapsamaktadır.

 

27 Temmuz 2010 tarihli 27648 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 30 Temmuz 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren tebliğ uyarınca, tüm hekimlerin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmaları zorunlu hale gelmiştir.


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları için tıklayın. 
Seyahat Poliçesi Formu