• 18/1 Sk. Güzelyalı, İzmir
  • 0232 224 28 10

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI

EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI

Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar.

TEKNE SİGORTASI

Sigortalı su araçları ve bunlarla ilişkin sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Seyahat Poliçesi Formu